עבודה סמינריונית מה זה בדיוק

בדומה לבחינה או מבחן, עבודה אקדמית הינה מונח המתאר את אחת המטלות השכיחות במוסדות להשכלה גבוהה. עבודה אקדמית הינה מונח רחב הכולל סוגים שונים של מטלות, בעלות אורכים והיקפים, מטרות ומתודולוגיות המשתנים בהתאם לתחום הנלמד והשלב האקדמי בו מצוי הסטודנט.

בניגוד לבחינה או מבחן שמטרתם בחינת בקיאות ויישום החומר הנלמד, מטרת העבודה האקדמית הינה בחינת יכולות הסטודנט לענות על שאלות בהתבסס על איסוף מידע מקצועי, יכולת הסקת מסקנות, בניית שאלות, טענות והשערות כאשר מדובר בעבודות מחקר וכד'. 

קיימים סוגים רבים של עבודות האקדמיות, כאשר המוכר ביותר הינו עבודת הסמינריון. עבודת הסמינריון, הידועה גם כעבודת גמר/עבודת מחקר מהווה במרבית המקרים תנאי לקבלת זכאות לתואר אקדמי, המוטלת לרוב במהלך שנת הלימודים האחרונה/לפני אחרונה. עבודת סמינריון הינה בעלת היקף ונפח הגדולים משמעותית ממטלות אקדמאיות אחרות, הניתנות במסגרת קורסים שונים הנלמדים במהלך התואר האקדמי.

עבודת הסמינריון ניתנת לחלוקה לשלושה סוגים עיקריים, אשר המאפיין הזהה לכולם הינו שבמסגרתם בוחר הכותב נושא וסוגיה ספציפית הנובעת ממנה אותה הוא מבקש לבחון בדרכים הבאות:

  1. עבודת סמינריון עיונית –מטרתה של העבודה הינה לבסס את הסוגיה הנבחרת דרך מקורות ספרותיים באופן שיאפשר הסקת מסקנות. המטרות העיקריות בכתיבת עבודה אקדמית מסוג זה הינן חידוד כישורי הסטודנט לעבד מידע מטקסטים כתובים ויצירת מידע חדש והעמקת הידע בתחום הנבחר.
  2. עבודת מחקר איכותנית – מטרתה של העבודה הינה לבסס את הסוגיה הנבחרת תוך שימוש במחקר תיאורי\ הכולל ניתוח טקסטואלי של ראיונות עומק, מסמכים, תצפיות וכד'. המטרות העיקריות בכתיבת עבודה אקדמית מסוג זה הינן חידוד יכולותיו של הסטודנט להבין מושגים ותיאוריות תוך הסקה מנתונים שנאספו על ידו במהלך ביצוע המחקר. 
  3. עבודת מחקר כמותנית – להבדיל משני הסוגים שלעיל, מטרתה של העבודה הינה לבסס את הסוגיה הנבחרת על איסוף נתונים כמותיים (לרוב תוך עריכת סקרים ושאלונים מובנים – כלומר, הכוללים תשובות סגורות), מספריים לרוב, הנבחנים תוך ביצוע ניתוח סטטיסטי. המטרות העיקריות בכתיבת עבודה אקדמית מסוג זה הינן חידוד יכולותיו של הסטודנט ליישם מחקר המאפשר מציאת קשר בין משתנים לטובת אימות או שלילה של ההשערה שנבחרה על ידו בתחילת העבודה.
השארת הודעה מהירה
סגור


קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני