דיני מיסים

דיני מיסים הם חוקים אשר לפיהם מוטלים מסים על הפעילויות הכלכליות על ידי השלטון.
החוקים העיקריים בתחום זה בישראל הינם: פקודת מס הכנסה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק מס ערך מוסף.

להלן חלק מן הנושאים הנלמדים במסגרת הקורס של דיני מיסים: מע"מ, דוחות וידיעות, הליכי שומה, המנעויות ממס, מיסוי תאגידים, ניהול ספרים, רווחי הון והקצאת מניות לעובדים, הצהרות הון, עבירות מס ועוד.   

השארת הודעה מהירה
סגור    קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני