דיני תאגידים

תחום דיני התאגידים הינו חלק מן המשפט האזרחי והבסיס של המשפט המסחרי והוא עוסק במעמד במשפטי של כל סוגי התאגידים, זכויותיהם וחובותיהם.

דיני בתאגידים חשובים מאוד מכיוון שהם קובעים כללים שעל פיהם צריכים התאגידים לפעול למרות שלכל צד אינטרס משלו . ניתן להגיד כי בזכות דיני התאגידים מתאפשרת הפעילות הכלכילית בין התאגידים. 

להלן חלק מן הנושאים הנלמדים בקורס זה: מהות חברת בע"מ כאישיות משפטית נפרדת, יעילות הגבלת האחריות של בעלי המניות וכללי הרמת מסך, חלוקת רווחים על רקע אינטרסים מנוגדים של בעלי מניות ונושים, תביעות נגזרות וכמובן תביעות ייצוגיות ועוד.

השארת הודעה מהירה
סגור    קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני