משפט עסקי

המשפט העסקי הינו תחום בלימודי המשפטים ולומדים אותו גם סטודנטים לניהול/ מנהל עסקים. במסגרת הלימודים ילדמו הסטודנטים נושאים כגון: דיני חוזים, יסודות המשפט העסקי, דיני תאגידים, חברות כח אדם, ביטחון סוציאלי, דיני...
המשך קריאה

דיני מיסים

דיני מיסים הם חוקים אשר לפיהם מוטלים מסים על הפעילויות הכלכליות על ידי השלטון. החוקים העיקריים בתחום זה בישראל הינם: פקודת מס הכנסה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק מס ערך מוסף. להלן...
המשך קריאה

קניין רוחני

הקניין הרוחני הינו חלק מלימודי המשפטים. תחום הקניין הרוחני עוסק בזכויות האדם על יצירותיו (ציור, שיר , עיצוב, מוניטין, פטנטים ועוד.) ולא בנכסיו המוחשיים. להלן חלק מן הנושאים הנלמדים במסגרת קורס הקניין...
המשך קריאה

דיני תאגידים

תחום דיני התאגידים הינו חלק מן המשפט האזרחי והבסיס של המשפט המסחרי והוא עוסק במעמד במשפטי של כל סוגי התאגידים, זכויותיהם וחובותיהם. דיני בתאגידים חשובים מאוד מכיוון שהם קובעים כללים שעל...
המשך קריאה

משפט פלילי

המשפט הפלילי הוא תחום התמחות בלימודי משפטים. המשפט הפלילי עוסק בהרתעה וענישה של אזרח אשר ביצע עבירה שנחשבת לעבירה פלילית על ידי המדינה, כגון: רצח, שוד, עונס וכו'. להלן מספר קורסים שנלמדים...
המשך קריאה
השארת הודעה מהירה
סגור    קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני