הצעת מחקר

הצעת מחקר מהווה לרוב השלב הראשון בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית. בשלב זה, הסטודנט מפרט את מתווה העבודה הסמינריונית במסמך של כעמוד עד עמוד וחצי.

מטרת כתיבת הצעת מחקר היא ליצור את השלד של העבודה האקדמית ולהגיש אותו לאישור עקרוני של המרצה. 
הצעת מחקר אינה סקירת ספרות, והיא נכתבת עוד לפני שבכלל מתחילים לאסוף נתונים ולהריץ מבחנים סטטיסטיים. 
לרוב, הצעת מחקר כוללת פסקת פתיחה ובה מציגים את המבוא- נושא העבודה, עולם התוכן של העבודה וכדומה. 
לאחר מכן, הסטודנט רושם את שאלת המחקר ואת השערות המחקר. שימו לב ששאלות מחקר אינן שאלות שהתשובה עליהן היא "כן" או "לא". שאלת מחקר צריכה להיות מהסוג של "מהם הגורמים…", "כיצד קרה ש…" ועוד. לפעמים אין השערות למחקר, אך במחקר כמותני כמעט תמיד ישנן השערות מחקר, כיוון שאותן הולכים לחקור. 
השלב הבא בהצעת המחקר לעבודה סמינריונית הוא הסבר קצר על שיטת המחקר.

שיטת מחקר היא האופן שבו הסטודנט מתכוון לענות על שאלת המחקר: העברת שאלון, ניתוח דגימות מעבדה, תצפית או סקירת ספרות נרחבת.

אם מדובר בכלי מחקרי כדוגמת שאלון או ראיון, מומלץ כבר בהצעת המחקר להביא מידע לגבי המהימנות והתוקף של הכלי, על מנת לשכנע את המרצה שהמחקר אכן מתאים וכי כלי המחקר הוא כזה שאחרים השתמשו בו בעבר בהצלחה. 
לבסוף, הצעת מחקר כוללת ביבליוגרפיה ראשונית, לרוב 5-10 מאמרים הכתובים בפורמט של ביבליוגרפיה כמו בכל עבודה אקדמית. 

מהי הצעת מחקר 

 

איך כותבים הצעת מחקר

קודם כל מחליטים על נושא. לאחר מכן חושבים על שאלת מחקר- חשוב לזכור ששאלת מחקר בעבודה סמינריונית צריכה להיות שאלה פתוחה ולא סגורה.

במילים אחרות, היא צריכה להיות שאלה של "כיצד", "מהם הגורמים", וכדומה, ולא שאלה שיש עליה תשובה של כן או לא בלבד. 
אחרי שחשבתם על שאלת מחקר, יש לחשוב על השערות מחקר.

כלומר, מה לדעתכם התשובה לשאלת המחקר. חשבו גם על שיטת המחקר, כלומר הדרך בה תאספו נתונים כדי לענות על השאלה. 
את הצעת המחקר לעבודת סמינריון כדאי לפתוח בפסקת מבוא שמסבירה קצת על עולם התוכן שלכם. מדובר במבוא קצר מאד, ובו אתם מסבירים מדוע אתם שואלים את שאלת המחקר, כלומר,

איזה מידע חסר לכם? מה נראה לכם תמוה? מה מעניין אתכם לבדוק? 
את שאלת המחקר רושמים בתור שאלה, עם סימן שאלה בסוף המשפט. 
אם ישנן השערות מחקר ושיטת מחקר, הפסקה הבאה תפרט אותם, ולבסוף כתבו ביבליוגרפיה ראשונית של 5-10 מאמרים שאמורים לעזור לכם בכתיבת העבודה.

לרוב אתם לא מחוייבים להשתמש דווקא במאמרים הללו, אבל צריך להראות למרצה שהתחלתם לחשוב על העבודה וראיתם שיש מקורות אקדמיים.

חשוב לכתוב את הביבליוגרפיה על פי כללי הציטוט המקובלים בפקולטה או בחוג שלכם (לרוב מדובר בכללי APA). 

השארת הודעה מהירה
סגור    קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני