כללי ה-APA

כללי ה-APA הינם כללים לציון מקורות וציטוט ביבליוגרפי.

כל עבודה אקדמית מתבססת על ספרות מקצועית בנושא הנבחר (מקורות).

מקורות אלו כוללים ספרים, מאמרים, מסמכים, סרטים, כתבי עת ועוד.

ישנן 2 דרכים לציון מקורות אלו בעבודה האקדמית:

1. בגוף העבודה- כאשר מציינים את המקורות בגוף העבודה יש לציינם בקצרה תוך שימוש בסוגריים.

סדר כתיבת המקור הינו: תחילה מציינים את שם משפחתו של המחבר ולאחר מכן את שנת פרסום המקור.

יש להפריד בין שם המשפחה של המחבר לבין שנת הפרסום באמצאות פסיק, לדוגמה: ויצמן,2001.

כאשר משתמשים במקור בעל  3-5 מחברים, באזכור הראשון יש לציין את שמות המשפחה של כל המחברים לפי סדר הופעתם במקור, ושאר האזכורים יש לציין רק את השם של  המחבר הראשון ולהוסיף "ואחרים".

כאשר מציינים רק קטע מתוק המקור כולו יש להוסיף בנוסף לשם משפחה ולשנת הפרסום גם את מספר העמוד שבו נמצא הקטע.

כאשר מצטטים ממקור משני יש לציינו בעקיפין תוך התבססות על המקור הראשי, לדוגמה:

על פי התיאוריה של דארווין "…" (כפי שמצוטט בתוך ספר התאוריות הגדולות, 2003, עמוד 24).

2. בסוף העבודה- כאשר מציינים את המקורות בסוף העבודה יש לציין את כל הפרטים המלאים.

להלן כמה דוגמאות ממקורות מסוגים שונים:

א. ספר- יש לציין את שם המחבר או המחברים, את שמם הפרטי בקיצור, שנת פרסום,  שם הספר, עיר ההוצאה ושם הוצאה לאור בצורה הבאה: כהן ל' (תשנ"ה), ספר התיאוריות הגדול,תל אביב: הוצאת ארנון.

ב. ספר מתורגם- יש לציין את שם משפחתו של מחבר הספר, קיצור שמו הפרטי, שנת פרסום, שם הספר, שם משפחה וקיצור שם פרטי של מתרגם הספר, עיר ההוצאה ושם ההוצאה לאור בצורה הבאה: סמית' ר', (2008), האישה בלבן ואדום (ר' וקסמן, מתרגמת),ירושלים: הוצאת ארנון.

ג. מילון- יש לציין את שם המשפחה של עורך המילון, קיצור שמו הפרטי, שנת פרסום המילון,  שם המילון כולל הכרכים וטווח  מספריהם, עיר הוצאה ושם ההוצאה לאור,בצורה הבאה:

Smith, D. (Ed.) (1986). Dictionary of Philosophy (Vols. 1-7). St. Louis:   Cohen's publishing.

ד. פרסום רשמי מטעם הממשלה- יש לציין את שם המשרד הממשלתי, שנה, כותרת המסמך,עיר, ומדינה בצורה הבאה: המשרד להגנת הסביבה (2004). דו"ח תקציבים תקופתי: ינואר-אפריל 2003. ירושלים: ישראל.

ה. מקורות מקוונים- כאשר מצטטים מתוך מקור מקוון חלים כללי הAPA  שהזכרנו עד עתה בהתאם לסוג הפרסום המקוון ויש צורך פרטים מזהים מתוך מערכת ה- DOI, את מועד וכתובת אתר האינטרנט שממנו נשאב המקור.

השארת הודעה מהירה
סגור    קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני