מבנה עבודה סמינריונית

שער

שער העבודה הסמינריונית צריך להכיל את הפרטים הבאים:
כותרת העבודה (הכותבת צריכה לשקף את הנושא המרכזי של עבודה ובדרך כלל כוללת 10-15 מילים)
שם הקורס 
שם המרצה
שם התלמיד, מספר תעודת הזהות , כתובתו ומספר טלפון 
תאריך הגשת העבודה

תוכן העניינים של עבודת סמינריון נועד להציג לקורא העבודה את ראשי הפרקים ואת סדר הדיון בהם, וכמובן להקל על עליו להתמצא בגוף העבודה. 
תוכן העניינים מציג את פרקי העבודה, ומציין את מספר העמוד שבו הם מתחילים ונגמרים.
חשוב: על התלמיד למספר את עמודי העבודה.

ניתן לעשות זאת באופן ידני או ע"י מעבד התמלילים האוטומטי.

 

לעבודה סמינריונית יש מבנה אחיד וקבוע ( אלא אם זו עבודה עיונית ):

תוכן עניינים

פרק המבוא סוקר בקצרה את הרקע לנושא המחקר.
המבוא צריך לפרט על נושא העבודה, את השיקולים לכתוב דווקא על נושא זה, את שאלת המחקר ואת שיטת המחקר שהתלמיד בחר בכדי לענות על שאלת המחקר. 
את פרק המבוא כותבים לאחר סיום העבודה מכיוון שפרק זה בעצם מסכם את העבודה כולה. 

מבוא

סקירת ספרות איכותית היא חלק בלתי נפרד מכתיבת עבודת סמינריון איכותית והיא מורכבת בדרך כלל ממאמרים אקדמאים מהשנים האחרונות ומטרתה להציג לקורא את הרקע התיאורטי לנושא העבודה.
אופייה של סקירת הספרות משתנה  בין מוסדות הלימוד השונים ולדרישות המרצים 
חשוב מאוד להשתמש בכללי הציטוט האחיד, ה-APA  כך שקורא העבודה יוכל לדעת

על סמך איזה מאמר מבוסס כל קטע. 
בנוסף, רצוי להשתמש במאמרים עדכניים ככל הניתן מכיוון שמאמרים ישנים יכולים  להכיל מידע שגוי ולא עדכני.  

סקירת ספרות

גוף העבודה צריך לכלול את סקירת הספרות ולדון בכל ההנחות וההשערות של נושא העבודה. 
בכל פרק ופרק של העבודה יש לכתוב מידע שרלוונטי לפרק זה  ויש לשמור על פרופורציות ראויות בין כל פרקי העבודה.
לכל אורכה של העבודה מומלץ לסיים פרק במילות סיכום קצרות, שיקשרו פרק זה לפרק הבא אחריו, או לחילופין לפתוח את הפרק החדש במילות קישור והקדמה קצרה שיסבירו לקורא מה נטען עד אותו רקע ועל מה ידון פרק זה. 
בעבודה סמינריונית חשוב מאוד לחלק את העבודה לפרקים ותתי-פרקים בכדי שלקורא יהיה קל ונוח להתמצא בעבודה. 

גוף העבודה

סיכום ודיון בממצאים

פרק הסיכום דומה מאוד לפרק המבוא מכיוון ששני הפרקים בעצם מסכמים את העבודה. 
פרק הסיכום נע בין חצי עמוד לשני עמודים.
בפרק זה  צריך להציג את עיקרי המסקנות שעליהן הגיע התלמיד, כמובן שעל  המסקנות לשקף את הנושאים שהסטודנט הציג בגוף העבודה ולעיתים ניתן גם להציע כיוונים נוספים להתבוננות על שאלת המחקר אך חשוב מאוד לא להציג רעיונות ונושאים חדשים אשר לא הוצגו בעבודה! 

ביבליוגרפיה

פרק הביבליוגרפיה צריך לכלול את כל המקורות בהם השתמשנו לצורך כתיבת עבודת סמינריון, בין אם אלו מקורות אקדמאיים או לא אקדמים  (כגון: אתרי אינטרנט, ספרים, מאמרים, סרטוני וידאו וכו')

נספחים

פרק הנספחים צריך להכיל בתוכו את את שאלוני המחקר (עבודה אמפירית), תמלול רעיונות (עבודה איכותנית), טפסים שונים שמולאו, טבלאות נתונים וכל מסמך אחר אשר קיבל התייחסות בעבודה.
מטרת פרק הנספחים היא להציג נתונים ומסמכים שעליהם מתבססת העבודה עצמה.

השארת הודעה מהירה
סגור    קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני