ניתוחים סטטיסטיים

מהו ניתוח סטטיסטי

עבודה סמינריונית כמותנית ורוב עבודות התזה או עבודות גמר לתואר שני כוללות ניתוחים סטטיסטיים. מטרת הניתוחים הסטטיסטיים היא להפיק מידע משמעותי מהנתונים שנאספו, ומתוך המידע הזה לענות על שאלת המחקר. 
על מנת לבצע ניתוח סטטיסטי, יש להגדיר מהם המשתנים בעבודת הסמינריון: 
משתנה תלוי הוא המשתנה שאנחנו רוצים לבדוק.
משתנה בלתי תלוי הוא משתנה קיים שאנחנו רוצים לראות האם ואיך הוא משפיע על המשתנה התלוי. 
לדוגמה, בעבודה סמינריונית בחינוך שאלת המחקר יכולה להיות: כיצד משפיעה תחושת המסוגלות של מורה על ביצועי התלמידים במתמטיקה? בשאלה זו, המשתנה התלוי הוא ביצועים במתמטיקה (כי אנחנו שואלים כיצד תחושה של המורה גורם לשינויים בביצועים של התלמידים). המשתנה הבלתי תלוי הוא תחושת המסוגלות העצמית של המורה- זה יכול להיות משתנה דיכוטומי, כלומר מסוגל/ לא מסוגל, וזה יכול להיות על רצף כלשהו (לא מסוגל, מסוגל מעט וכדומה). 

כיצד לבצע ניתוחים סטטיסטיים

כאשר אתם ניגשים לבצע ניתוחים סטטיסטיים, אתם מגיעים עם שאלת מחקר, השערות מחקר והגדרה של המשתנים התלויים והמשתנים הבלתי תלויים.

עכשיו כל מה שנותר הוא להזין את המידע הגולמי לתוך התוכנה (SPSS, Access, STATA, Excel וכו')., ולבצע את המבחן הסטטיסטי שיענה על השאלה ומתאים לסולמות המדידה של המשתנים (סולם כמותי רציף, סולם רווח, סולם שמי וכדומה). 
התוצאות של הניתוחים מופיעות בפלט, ומתוך הפלט אתם מעתיקים טבלאות וגרפים, בהתאם לנדרש. לאחר מכן כותבים במילים את התוצאות בפרק הממצאים של עבודת המחקר. 

השארת הודעה מהירה
סגור    קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני